Konferencijos “Transfuziologija kasdienybėje: praktiniai aspektai” atgarsiai

Kraujavimo valdymas, racionalus kraujo produktų naudojimas, pacientų saugumas – tai visada aktualūs šiuolaikinės medicinos klausimai. Kovo 30 d. įvyko beveik 400 dalyvių subūrusi konferencija “Transfuziologija kasdienybėje: praktiniai aspektai”, kurią organizavo Anesteziologijos klinika, Anesteziologijos klubas, Kauno krašto onkologų, hematologų, transfuziologų draugija, bei Anestezijos ir intensyviosio terapijos slaugytojų draugija.

Konferencijos metu dalyviai išklausė įvairių savo srities ekspertų pranešimų transfuziologijos bei perioperacinės medicinos temomis, dalyvavo diskusijoje apie kraujo produktų bei kraujavimui įtaką turinčių medikamentų naudojimo taktiką ir iškylančias problemas. Konferencijai pirmininkavo docentai Arūnas Gelmanas, Rolandas Gerbutavičius, Laura Lukošienė, daktarė Diana Remeikienė, profesorius Andrius Macas. Pranešimus skaitė profesoriai Kęstutis Rimaitis ir Julius Ptašekas, slaugos vadovė Daiva Didvalė, dr. Marius Rimaitis ir kiti pranešėjai.

Malonu, kad konferencija subūrė įvairiausių specialybių gydytojus, slaugos organizatorius ir slaugytojas. Nuotolinis konferencijos formatas leido pritraukti dalyvius ir iš kitų pasaulio valstybių – daugiausiai Skandinavijoje dirbančių mūsų Universiteto absolventų, ne tik nenutraukiančių ryšių su mūsų Universitetu ir Universiteto Ligonine, bet ir apskritai realiai veikiančių Lietuvos medicinos labui.

Anesteziologijos Klubas