Apie klubą

Visi dirbame, studijuojame, turime įvairių įsipareigojimų. Laisvalaikį, kurio nėra daug, norime leisti kuo turiningiau. Žmogui visada smagu pabūti su šeima. Draugiškas bendradarbių kolektyvas, yra mažytė „antroji šeima“.

Bendradarbiai, daug laiko būdami kartu, dažnai neturi galimybės pažinti vienas kito. Tačiau medicinos darbuotojai visais laikais sugebėdavo rasti tinkamiausią intensyvios profesinės veiklos ir turiningo poilsio santykį. Ne išimtis ir anesteziologai.

Jau ilgokai sklandanti idėja profesionalams susiburti į anesteziologijos klubą, atrodo, bus sėkmingai įgyvendinta. Anesteziologijos klinikos gydytojų iniciatyva įkurtas klubas siekia gana paprastų tikslų – remti ir skatinti profesinį tobulėjimą, suteikti galimybių savo nariams organizuoti pras­mingą veiklą ir už ligoninės sienų. Ypač svarbi užduotis klubui tektų vykdant švietėjišką veiklą, lengvinant informacijos apie anesteziologiją, anesteziologą ir jo atliekamas procedūras pasiekiamumą bei pateikimą pacientams. Galbūt iš pradžių klubas ir nesieks ambicingų mokslinių tikslų. Tačiau, esant galimybei, tikrai mielai rems savo narių mokslinius tyrimus.

Šiandien dar nežinome, koks bus klubo veidas – jis dar per jaunas, kad tai būtų galima numatyti. Aišku tik tiek – klubas atstovaus viešajam interesui, o paskata jam egzistuoti yra tik vienas – klubo narių geravališkumas.

Doc. Ramūnas Tamošiūnas

Prof. Andrius Macas

(AVE VITA 2009 m. rugsėjo 11 d. Nr. 29)