SMD – Anesteziologijos būrelis

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Studentų mokslinės draugijos Anesteziologijos būrelis nuo 1977 m. vienija visus universiteto studentus, besidominčius pacientų priežiūra operacinėse chirurginių intervencijų metu, intensyviąja terapija bei gydytojo anesteziologo – reanimatologo specialybe.

Būrelio tikslas – suteikti būrelio nariams galimybę gilinti teorines žinias, aptarti aktualijas ir naujoves bei lavinti praktinius įgūdžius.

Būrelio veikla:

·       Organizuojami susirinkimai, kurių metu skaitomi pranešimai įvairiomis su anesteziologija susijusiomis temomis, pristatomi klinikiniai atvejai.

·       Rengiami praktiniai seminarai bei mokymai, kurių metu dalyvauja ne tik studentai, bet ir anesteziologijos – reanimatologijos srities specialistai.

·       Kasmet būrelio nariai kartu su LSMU KK Anesteziologijos klinikos gydytojų pagalba parengia ir įvairiose konferencijose pristato mokslinius darbus bei rengia publikacijas.

·       Palaikomas bendruomeniškumas. Skatinamas aktyvus kiekvieno nario dalyvavimas, nuomonės bei idėjų puoselėjimas.